Werkgever, investeer jij al in talentontwikkeling?

Komende zaterdag 24 oktober is het Wereld Ontwikkelingsdag. Voor PDC een goede reden om eens stil te staan bij het overheidsinitiatief ‘Leven lang leren’ in combinatie met duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Oftewel het actief aan de slag gaan met de (verborgen) kwaliteiten van je werknemers en kijken waar op lange termijn sturing nodig is. PDC vraagt jou als werkgever: investeer jij al in talentontwikkeling?


Met onze HR bril op zeggen wij dat een van de voordelen van het doorlopend laten leren van je medewerkers, is dat het de duurzame inzetbaarheid vergroot van je medewerkers en helpt het je bedrijf gelijke pas te houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Want die ontwikkelingen gaan nogal rap de laatste jaren. En voor de werknemer geldt: Richt je op waar je goed in bent, ontwikkel je talent en het resultaat is vooruitgang! Voor beide een win-win situatie.

Maar ik hoor je denken, ontwikkelen en opleiden dat kost mij natuurlijk ook iets. Ja klopt en hier speelt de overheid dan enigszins slim op in door middel van dat eerder benoemde initiatief. Je medewerker en jij kunnen dus ook kunnen gebruik maken van eén van de mogelijkheden om de inzetbaarheid van je werknemers op peil te houden is, namelijk een ‘Leven Lang Leren’. Lees hieronder meer over het initiatief op de link van de Rijksoverheid onderaan dit blog.


Duurzame inzetbaarheid van werknemers
Duurzame inzetbaarheid houdt ook in dat je medewerkers uiteindelijk over mogelijkheden beschikken om in huidig èn toekomstig werk te kunnen (blijven) functioneren. En daartoe heb je inzicht nodig. In onder andere de vaardigheden, talenten en inzetbaarheid van je medewerkers en een schets van de gewenste positie of organisatie in de toekomst.

Een ‘Leven Lang Leren’ hangt positief samen met alle aspecten van duurzame inzetbaarheid. Dat betekent dat hoe meer men een leven lang leert, hoe groter de vitaliteit, employability en het werkvermogen van je werknemer is.

Op basis van 10 bedrijfscases, die op een succesvolle manier leren en ontwikkelen onder medewerkers stimuleerden, zijn er 5 tips voor werkgevers en HR geformuleerd: 

  1. Zorg voor duidelijke visie op trends en vereiste ontwikkeling van je werknemers
  2. Zet in op ‘vakmanschap’ om leren en ontwikkeling te stimuleren
  3. Stimuleer (ongemerkt) leren, in kleine stappen, dichtbij het werkproces
  4. Investeer in ‘het goede gesprek’ tussen werkgever en werknemer
  5. Zorg voor een veilige omgeving en ruimte voor ontwikkeling

 
Wil je het volledige rapport lezen? Klik dan hieronder op de link van het Arboportaal.

Talentcentrum PDC
Met het oog op duurzame inzetbaarheid van je werknemers, kun je je het volgende afvragen. Heb je de juiste mensen in je team en werkt iedereen goed samen? Is extra personeel nodig? Wat kun je doen om talenten écht tot bloei te brengen? Als werkgever wil je dat je team goed op elkaar is afgestemd. Zowel qua persoonlijkheden als kwaliteiten.

Die afstemming is soms net als een zangkoor waar je als dirigent aan het hoofd staat en soms moet bijsturen. Waar de één een noot te hoog zingt, zet de ander te laag in. Voor  die optimale afstemming binnen je huidige of toekomstige team, kan PDC je prachtige handvatten bieden. Namelijk via een aantal testen en assessments, die in combinatie met een coaching- of ontwikkeltraject kan worden ingezet. Kijk voor meer informatie op ons Talentcentrum.

Hiermee kan je je bedrijf naar een hoger level tillen. Elke test is op zichzelf staand in te zetten of als onderdeel van een traject. Een aantal voorbeelden van trajecten zijn: 

  • Loopbaan & Carrière, met de IJkpuntentest
  • Gedrag & Persoonlijkheid, met het DISC-model
  • Talent & Vaardigheden, met de 360 garden feedback methode


Meer informatie over PDC en over ons Talentcentrum
Wil je meer weten over ons Talentcentrum? Neem dan eens een kijkje op onze website. Wij bieden je graag een adviesgesprek aan, waarin we je concrete tips geven waarmee je verder kunt. Uiteraard is het mogelijk dit gesprek op afstand te voeren. Bijvoorbeeld telefonisch, via Teams of een andere optie die je voorkeur heeft. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 085 - 44 44 330 of per e-mail info@pdcveghel.nl.


Bron:
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leren-tijdens-loopbaan
Arboportaal: https://www.arboportaal.nl/campagnes/duurzame-inzetbaarheid/documenten/rapport/2019/01/18/eindrapportage-werkend-leren

Dit blog is een samenwerking tussen PDC en Fenna van Bergen.