Tegengaan van burn-out & Corona? Het nut van een HR-blik

Werkstress is beroepsziekte nummer 1. Waar in 2014 nog 32% van alle ziekmeldingen in deze categorie viel, nam in 2016 dat percentage toe tot 42%. Inmiddels zijn deze cijfers 4 jaar oud en binnenkort is er een update beschikbaar van het CBS rapport. Verouderd of niet, psychisch verzuim of niet, het totale ziekteverzuim in Nederland stijgt jaar na jaar blijvend. En sinds het begin van het jaar is er nog een oorzaak voor een hoger landelijk verzuimpercentage, namelijk het Covid-19 virus. Op dit moment zijn de landelijke preventieve maatregelen van kracht, zoals afstand houden, thuiswerken en onze handen ‘stuk’ wassen. En dat sluit precies aan wat PDC vanaf onze oprichting in 2009 stelt: preventie is de sleutel is tot een vitale en veilige werkplek. Nu in het nieuwe normaal en straks wanneer we Covid-19 'onder controle' hebben.


Standaard maatwerk bij PDC
Want ook wij hopen dat we op termijn terug kunnen naar het ‘oude’ normaal. Dan zien elkaar weer ‘live’ tijdens een netwerkbijeenkomst en mogen we elkaars handen schudden. Alleen dat oude normaal laat echt nog even op zich wachten. Dus moeten we nú maatregelen nemen om later erger te voorkomen.

PDC levert standaard maatwerk. Voor zowel de kleine werkgever als de grote. Op gebied van advies en het schrijven van beleid. PDC is een gecertificeerde arbodienst als ook HR-adviseur. Omdat we beide expertises in huis hebben kunnen we het thema ‘preventie’ vanuit diverse invalshoeken insteken. Wel zo efficiënt als MKB-werkgever om die diversiteit aan kennis onder 1 knop te hebben, vinden wij.

Preventie met een HR-visie loont
Het betrekken van HR bij preventie toont de toegevoegde waarde aan. Bovenop het implementeren van allerlei preventie activiteiten zullen zij ook nadenken over op welke wijze de activiteit bijdraagt aan het terugdringen van verzuim op lange termijn (inclusief de effectmeting). Gebeurt de effectmeting niet, dan weet je niet of je rendement hebt op de gedane tijd- en geldinvestering. Ten tweede kan HR een rol spelen in het sturen van een leidinggevende wat betreft de ‘signalering’ maar ook het (mede) voeren van ‘lastige’ gesprekken. Soms kan er door zo’n gesprek toekomstig verzuim worden voorkomen. Met deze methoden en kennis kan het inzetten van een HR-professional worden terugverdiend. Te weinig tijd om dit écht goed op de kaart te zetten of door te voeren? Dan loont het om een extern HR-bureau mee te laten kijken naar de mogelijkheden.

Ons advies
Update je huidige preventiebeleid of start met het maken van beleid, zodat jij voorbereid bent om, bij mogelijke uitval, je medewerkers te begeleiden. Of zet een partij zoals PDC in die met je meedenkt, dan adviseren we je vanuit beide expertises!

PDC biedt je graag een gesprek aan, waarin we jou concrete arbo- en HR handvatten bieden waarmee je verder kunt.

En wil je meer informatie over het overstappen naar onze arbodienst, kijk dan op https://tinyurl.com/yxrnjftn , want tot en met 30 september is er de mogelijkheid om vrijblijvend overstappen.

Uiteraard is het mogelijk om dit gesprek op afstand te voeren. Bijvoorbeeld telefonisch, via Teams of een andere optie die jouw voorkeur heeft. Je kunt ons in ieder geval bereiken via 085 – 44 44 330.

Tot slot: let op elkaar, houd je aan de maatregelen, maak er het beste van en blijf gezond!Bron:
CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/47/cbs-en-tno-een-op-de-zeven-werknemers-heeft-burn-outklachten
CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/27/verschillen-in-ziekteverzuim-tussen-bedrijfstakken