Spanning op de arbeidsmarkt naar nieuw hoogtepunt

De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod hiervan.

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal 2018 verder toegenomen. Daarmee kwam de spanningsindicator op een iets hoger niveau als voor het uitbreken van de crisis in 2008. Sinds het tweede kwartaal 2014 loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. De arbeidsmarkt is nu vijf kwartalen op rij gespannen. De vraag naar arbeid is verder toegenomen. Het aantal banen van werknemers groeide fors en het aantal vacatures steeg opnieuw tot een record. Daarnaast is het arbeidsaanbod (werkloze beroepsbevolking/beroepsbevolking) verder afgenomen.

De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod van arbeid. De spanning wordt bepaald met behulp van de volgende arbeidsmarktindicatoren: voor het arbeidsaanbod wordt uitgegaan van het werkloosheidspercentage en voor de arbeidsvraag wordt uitgegaan van het totaal aantal vacatures gedeeld door het gemiddeld aantal banen.
De spanningsmeter kent vier mogelijke standen, gebaseerd op de verhouding tussen vraag en aanbod: niet gespannen, toenemende spanning, gespannen, afnemende spanning.

Begin 2014 was het verschil tussen het werkloosheidspercentage en het vacaturepercentage het grootst. Sindsdien daalt het arbeidsaanbod en loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. Het aantal vacatures neemt al sinds het derde kwartaal van 2013 toe.

Bron: CBS