Wetswijzigingen rond personeel per 1 januari 2018

Een nieuw jaar brengt nieuwe wetten met zich mee. Ook in 2018 zijn er enkele belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers met personeel. Wat gaat er precies veranderen? PDC zet de 6 belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2018 op een rij.
1. Minimumloon omhoog
Het wettelijk minimumloon gaat verder omhoog per 1 januari 2018. Dat betekent dat de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is nu 1.578,00 euro per maand.

2. Nu ook minimumloon voor opdrachtnemers
Per 1 januari 2018 hebben zelfstandige opdrachtnemers ook recht op het wettelijk minimumloon. Dat zijn personen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar werken op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO) of een andere overeenkomst tegen beloning, zoals een aanneemovereenkomst, uitgeefovereenkomst, of vervoersovereenkomst. Denk aan postbezorgers, onderaannemers en andere beroepen waar op deze manier wordt gewerkt.

Let op: Het minimumloon geldt niet voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die u inhuurt. Zzp’ers mogen zelf hun tarieven bepalen. Mogelijk komt hier later in 2018 of 2019 wel een wettelijk minimum uurloon voor.

3. Nieuw: Loonkostenvoordelen
Als ondernemer met personeel kunt u per 2018 profiteren van loonkostenvoordelen (LKV). Bijvoorbeeld als u ouderen (56+) of arbeidsgehandicapten in dienst hebt of neemt. De loonkostenvoordelen vervangen het ingewikkelde systeem van premiekortingen. De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemer dan de premiekortingen, maar als kleine werkgever kunt u er nu wel volledig van profiteren. U hoeft de hoogte van de loonkostenvoordelen niet zelf te berekenen. Als u een verzoek indient, berekent het UWV het totale loonkostenvoordeel voor uw bedrijf. De Belastingdienst betaalt vervolgens het bedrag uit na afloop van het kalenderjaar. Meer hierover lees je in het artikel Loonkostenvoordelen (LKV), wat en hoe?

4. Regels stukloon aangepast
U mag werknemers blijven betalen op basis van stukloon (het aantal producten dat zij verkopen/afleveren), maar u moet ze per 1 januari minimaal het minimumloon geven per gewerkt uur.

Het kan zijn dat er in uw branche (sector) een paar afwijkende regels gelden voor stukloon. Werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie(s) in de sector mogen namelijk zelf een stukloonnorm bepalen. Het moet dan wel gaan om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Welke regels er voor uw bedrijf gelden, kunt u controleren in een eventueel verplichte cao of een ander reglement van de werkgeversorganisatie waar u lid van bent.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging was halverwege december 2017 nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant. Op Ondernemersplein.nl vind je een overzicht van wetswijzigingen en de status ervan.

5. No-risk premie zieke 56-plusser
Als u iemand in dienst neemt die 56 jaar of ouder is, krijgt u als werkgever volledige compensatie van de loonkosten als deze werknemer uitvalt wegens ziekte. Het gaat om personen die één jaar werkloos waren en een WW-uitkering ontvingen. Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer over. Ook leidt ziekte van dit soort werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

6. AOW-leeftijd omhoog
Heeft u een oudere werknemers in dienst? Let dan op wanneer zij recht hebben op hun AOW-uitkering. De AOW-leeftijd per 1 januari 2018 is 66 jaar. Tot en met 2021 blijft de leeftijd inzake de Algemene Ouderdomswet (AOW) trapsgewijs stijgen. In 2021 zal de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar zijn.

Meer wijzigingen in 2018 verwacht
In de loop van 2018 komen er meer belangrijke wetswijzigingen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de nieuwe privacywet? Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat in per 25 mei 2018. Wat dit precies betekent voor ondernemers met personeel leest u binnenkort op onze website. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens vindt u uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Ook uit het regeerakkoord van oktober 2017, waarin het kabinet Rutte III zijn plannen deelde, zullen nog flink wat wetswijzigingen volgen. Mogelijk in de tweede helft van 2018 of in 2019. Blijf onze website in de gaten houden voor de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers met personeel.

Bronnen: Ondernemersplein.nl, Rijksoverheid