Wie in zijn werk iets doet voor een ander, ervaart het meeste geluk!

Wie heeft een relaxte baan? Zo luidde de oproep op de site van Algemeen Dagblad. Ze gingen langs bij zes van de inzenders, van een advocaat tot een bruidsfotograaf. Hun overeenkomst? Ze betekenen iets voor een ander. Uiteraard spelen individuele wensen, behoeften en karaktereigenschappen ook een rol bij het al dan niet ervaren van stress in je werk. Werk dat bij de een stress oproept, is voor de ander de ideale baan. Wat voor de een een spannende uitdaging is, is voor de ander oersaai. Lees hier meer over dit interessante onderzoek en het thema werkgeluk.


Dat verklaart ook de verrassende variatie in beroepen waarmee lezers van deze site hebben gereageerd op de oproep om ons hun relaxte baan te melden. Er zijn tot de verbeelding sprekende beroepen bij als ‘on board koerier’ en ‘organisator privétrektochten’, maar ook ogenschijnlijk minder voor de hand liggende als ‘meettreinoperator’ en ‘digitaal verpleegkundige’. En wat te denken van leerkracht basisonderwijs en VMBO-docent? Wát, het onderwijs!? Dat was toch een bron van frustratie, een burn-out-fabriek die uitgebluste leraren produceert?

Volgens de vooraanstaande Amerikaanse banenwebsite CareerCast.com behoort het beroep van (dagblad)journalist – tot de tien meest stressvolle banen. CareerCast, dat jaarlijks na uitvoerig onderzoek een lijst met meest en minst stressvolle beroepen publiceert, meldt ook dat het werk als fotograaf hoog scoort op het lijstje met stressvolle banen.

Risico’s
CareerCast.com stelt zijn jaarlijkse lijstjes van de tien meest en de tien minst stressvolle beroepen samen aan de hand van elf factoren die inherent zijn aan het beroep. Zoals: je in (levens)gevaar begeven, gezondheidsrisio’s lopen, zware fysieke arbeid verrichten, onder de tucht van strakke deadlines werken en – opmerkelijk – veel voor je werk moeten reizen. Logisch dus dat beroepen als militair, brandweerman, piloot en directeur hoog scoren op de lijst van stressvolste banen.

Aan de andere kant van het spectrum – de meest relaxte jobs – staan beroepen als universiteitsprofessor, kleermaker, juwelier, audioloog, kapper en bibliothecaris. Kenmerkend voor die beroepen is dat ze de beoefenaars ervan klaarblijkelijk niet alleen veel ruimte bieden om zelf invulling aan hun werk te geven en zich daarin - in het ene beroep meer dan in het andere uiteraard - te ontplooien, maar hen ook ‘zingeving’ bieden: ze betekenen door hun werk iets voor anderen. De kapster maakt haar klanten blij met een mooie coupe, de juwelier ziet ze stralend vertrekken met een nieuw collier.

Goeroes
Zelfbeschikking, ontplooiing en zingeving zijn precies de factoren die volgens de talrijke werk- en geluksgoeroes die de wereld rijk is, bepalend zijn voor het geluksgevoel dat een baan al dan niet oproept. Geld speelt mee, maar beperkt. Belangrijker dan de hoogte van je salaris – aan een loonsverhoging wen je ongemakkelijk snel - is het gevóel dat je goed (genoeg) verdient voor het werk dat je doet. Met andere woorden: een hoog salaris draagt niet per definitie bij aan het plezier dat je aan je baan beleeft.

Ook de status van een baan speelt daarin amper een rol, stelt de Britse wetenschapper en onderzoeker Paul Dolan. Uit zijn recente onderzoek komen drie banen naar voren die weliswaar maatschappelijk nuttig en belangrijk zijn, maar zowel qua salaris als status niet meteen hoog scoren: bloemist en tuinder, kapper en schoonheidsspecialist en loodgieter. De drie beroepen die mensen het minst gelukkig maken zijn HR-medewerker, telecom- en IT-professional en – helemaal onderaan - bankier.

Beeld versus realiteit
Volgens Dolan komt dat doordat mensen zich vaak meer laten leiden door een beeld dat ze in hun hoofd hebben gecreëerd van hun werk dan door wat ze dagelijks ervaren op hun werk. Iedereen kent het voorbeeld van mensen die het over hun ‘droombaan’ hebben, maar intussen voortdurend klagen over hun chef, de collega’s, de stress, de sfeer op het werk, het beleid van hogerhand, de vriendjespolitiek en de beroerde betaling.

In een videopresentatie op YouTube vertelt Dolan hoe hij een keer met een vriendin uit eten ging die bij de BBC werkt, een prestigieuze werkgever. De hele avond klaagde ze over haar werk. Niets deugde er van de organisatie, haar collega’s, het management, het beleid. Toch zei ze bij het afscheid: ,,Oh, ik ben toch zo blij met mijn geweldige baan!”

Je kunt, stelt Dolan, jezelf zand in de ogen strooien door je voor te houden dat je het zo goed hebt getroffen met je prachtige functie bij die multinational met zijn klinkende naam. Maar als je desondanks elke dag met tegenzin naar je werk sleept, moet je je misschien eens afvragen in hoeverre het beeld in je hoofd spoort met de realiteit van alledag. Valt die vergelijking in te veel opzichten ongunstig uit, dan is het wellicht tijd voor ander werk, stelt Dolan.

Werkplezier
Wil je een baan met werkplezier of werknemer die met plezier naar zijn werk komt, dan kan PDC hiermee helpen. Niet alleen door een passende vacature of kandidaat te vinden maar ook middels een coachingstraject.  Kijk op www.pdcwerkt.nl of bel naar 085-4444 330.

Bron: AD