Week van de Werkstress - Dag 4 - Aandacht voor preventie in Week van de Werkstress

Afgelopen maandag 13 november is de Week van de Werkstress gestart. Daarin vragen overheid, werkgevers en werknemers aandacht voor de gevolgen en preventie van werkstress op de werkvloer. En hoe kan u dit als werkgever en als werknemer voorkomen. PDC begeleidt beide partijen hierin en noemt de 4 grote risicofactoren die leiden tot werkstress. Lees ze in dit bericht.

 

Werkgevers en werknemers worden tijdens de Week van de Werkstress van 13 november tot en met 16 november 2017 uitgenodigd om mee te denken over oplossingen tegen werkstress op checkjewerkstress.nl. Er is ook een live-programma met discussies (met onder andere psychiater Bram Bakker) te volgen via Facebook. Via de Werkstress Whatsapp-service worden tips, nieuwsberichten en oplossingen verstuurd.Werkgever moet risico’s werkstress wegnemen
Uit de Kerncijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten blijkt dat werknemers zich vaker bij de bedrijfsarts melden met psychische klachten zoals burn-out en overspannenheid. Werkgevers moeten volgens de Arbowet beleid voeren tegen de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Deze risico’s moeten worden opgenomen in de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Ook moet de werkgever maatregelen nemen om de risico’s weg te nemen of te beperken.

Riscofactoren voor werkdruk
Werkdruk is een vorm van PSA (tools) die stress veroorzaakt en kan leiden tot langdurend ziekteverzuim. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat werknemers die last hebben van werkdruk in hun werk te maken hebben met de volgende risicofactoren:

  •     hoge taakeisen (45%);
  •     lage autonomie (38%);
  •     weinig sociale steun van leidinggevende (15%);
  •     weinig sociale steun collega’s (3%).

PDC geeft advies op maat
Om als organisatie op het gebied van werkstress effectief aan te pakken, is een integrale aanpak noodzakelijk. Wilt u meer informatie of advies, dan maken we graag een vrijblijvende afspraak. Bel ons via 085 - 4444 330.