Laatste vacatures
Nieuwsberichten

Week van de RI&E | Dag 5 | Weekafsluiter met belang van de RI&E

15-06-2018

PDC heeft in de Week van de RI&E extra aandacht gevraagd voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). De RI&E draagt bij aan een veilige en daarmee gezonde werkomgeving. Door de gezondheidsrisico’s te inventariseren kan adequaat worden gewerkt aan het beheersen van verzuim. Een bijkomend voordeel is dat werknemers bewuster worden van de mogelijke gevaren en daardoor veiliger gaan werken.

Lees verder
Nieuwsberichten

Week van de RI&E | Dag 4 | Respect en waardering op werkvloer leidt tot gezonde werknemers en voorkomt uitval

14-06-2018

Dat verzuim door bedrijfsongevallen komt en inherent is aan menselijk gedrag, is bekend. Maar dat respect op de werkvloer (of het ontbreken daarvan) ook veel invloed heeft op het functioneren van werknemers, dat is bij een organisatie meestal het onderschoven kindje bij verzuimbegeleiding of preventie. Maar hoe beïnvloed je gedrag op de werkvloer? Vooral als het gaat om routine- en risicogedrag? PDC heeft een aantal concrete voorbeelden van gedragsaanpakken die echt tot veranderingen leiden.

Lees verder
Nieuwsberichten

Week van de RI&E | Dag 3 | Voordelen zoals minder verzuim met een actuele en volledige RI&E

13-06-2018

Het thema van dit jaar van de Week van de RI&E is 'Voorkomen van verzuim'. Daarbij speelt de RI&E een belangrijke rol. Wie de risico’s kent, kan gericht maatregelen nemen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Het hebben van een RI&E biedt diverse voordelen en levert op lange termijn ook rendement op. PDC zet ze voor u op een rij.

Lees verder